Kontakt

Biuro Projektu „Nasza szansa!” w Tarnowie
Ul. Mościckiego 12
33 – 100 Tarnów
tel. 883 331 412
tel. 883 331 411

Anetę Jaworską
e-mail: a.jaworska@consultor.pl