O projekcie

Projekt „Nasza szansa!” realizowany jest przez firmę Consultor Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.4. „Niepełnosprawni na rynku pracy”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Projekt realizowany będzie na terenie 5 powiatów województwa małopolskiego: dąbrowskiego, tarnowskiego, gorlickiego, limanowskiego oraz nowosądeckiego

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 70 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych(w tym 42 kobiet) poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia na rynku pracy.

Czas realizacji projektu: 01.07.2014 r. – 30.06.2015 r.