Data aktualizacji 04.05.2015

Szanowni Państwo stażyści, prosimy pamiętać o obowiązku terminowego dostarczania do biura projektu zwolnień lekarskich i podpisanych przez pracodawców list obecności za każdy miesiąc.

Data aktualizacji 03.04.2015

Szanowni Państwo stażyści, prosimy pamiętać o obowiązku terminowego dostarczania do biura projektu zwolnień lekarskich i podpisanych przez pracodawców list obecności za każdy miesiąc. 03 kwietnia 2015r.

Data aktualizacji 01.04.2015

Trwają staże dla wszystkich przewidzianych w projekcie osób. 42 stażystów przez 3 miesiące pracować będzie w charakterze przedstawiciela handlowego, pracownika ochrony, księgowego i programisty stron. Życzymy Państwu jak najwięcej cennych doświadczeń, które będą pomocne w przyszłym życiu zawodowym.

Pozostali uczestniczy kończą udział w projekcie. Wszystkim życzymy pomyślności w poszukiwaniu dobrej pracy, satysfakcji i wszelkiego powodzenia w życiu osobistym.

Data aktualizacji 26.03.2015

Szkolenie ostatniej grupy „Programista stron z obsługą baz danych” grupa VI Tarnów zakończone! W dniu dzisiejszym uczestnicy szkolenia przystąpili do egzaminu z zakresu szkolenia „Programista stron z obsługą baz danych”. Wszyscy zakończyli go z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy i dziękujemy za udział w naszym szkoleniu!

Wszystkich uczestników szkolenia „Programista stron z obsługą baz danych” gr. VI – Tarnów, zapraszamy na grupowe spotkanie z pracodawcami w ramach pośrednictwa pracy. Spotkanie odbędzie się w piątek 27 marca 2015r. w Tarnowie przy ul. Mościckiego 12 ( sala 01) w godz. 15.00 – 18.00.

Data aktualizacji 11.03.2015

Gr.V – Tarnów - Pracownik ochrony bez licencji W piątek 13.03.2015r. w Tarnowie przy ul. Mościckiego 12 ( sala 01) w godz. 9.00 – 12.00 odbędzie się grupowe spotkanie z pracodawcami. Zapraszamy wszystkich uczestników gr. V.

Data aktualizacji 04.03.2015

W piątek 06 marca 2015r. rozpoczynamy szkolenie „ Programista stron z obsługą baz danych ” - gr.VI projektu „Nasza Szansa!”. Projekt realizowany jest ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 120 h edukacyjnych i potrwa do 26.03.2015 r. Zajęcia odbywać się będą w Tarnowie przy ulicy Mościckiego 12, w sali 01 na parterze, w godzinach od 9.00 – 15.00.

Data aktualizacji 26.02.2015

Szkolenie „Pracownik ochrony bez licencji ” grupa V Tarnów zakończone. W dniu dzisiejszym uczestnicy szkolenia przystąpili do egzaminu z zakresu szkolenia „Pracownik ochrony bez licencji”. Wszyscy zakończyli go z wynikiem pozytywnym.
Gratulujemy i dziękujemy za udział w naszym szkoleniu!

Data aktualizacji 24.02.2015

Startują grupowe warsztaty aktywizujące dla VI grupy - Tarnów ul. Mościckiego 12, sala 01 - rozpoczynamy grupowe warsztaty aktywizujące realizowanych w ramach kompleksowej usługi doradczej cz. II. Pierwszy z cyklu warsztatów poświęcony będzie „Treningowi interpersonalnemu” . W programie kolejnych spotkań: Warsztaty „każdy inny, wszyscy równi”, warsztat radzenia sobie z stresem oraz autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku. Życzymy wszystkim uczestnikom owocnego udziału w miłej atmosferze.

Data aktualizacji 23.02.2015

Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu dzisiejszym pierwsza nasza beneficjentka rozpoczęła staż zawodowy. Łącznie do dnia 30 marca staże w ramach projektu „Nasza szansa!” podejmą 42 osoby.
Wszystkim naszym beneficjentom życzymy udanego stażu i wielu wartościowych doświadczeń zawodowych.

Spotkania grupowe - Tarnów, ul. Mościckiego 12 godz. 9.00, początek Warsztatów aktywizujących dla uczestników VI grupy projektu „Nasza Szansa!” w ramach kompleksowej usługi doradczej. Warsztaty odbędą się w godzinach 9.00 – 15.30
Cz.I „Rynek pracy i warsztat edukacyjny” cz.II „Warsztat samopoznania”

Data aktualizacji 19.02.2015

Rozpoczynamy spotkania w ramach Indywidualnego Planu Działania dla VI grupy Tarnów, ul. Mościckiego 12 o godz. 9.00 początek cyklu spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu „Nasza Szansa!” w ramach kompleksowej usługi doradczej. Spotkania indywidualne z uczestnikami poprowadzi doradca zawodowy Pani Monika Machnik.

Na każdego uczestnika przypadać będzie 3 h zajęć indywidualnych w trakcie których zidentyfikowane zostaną oczekiwania uczestników i wstępne cele zawodowe, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczanie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez uczestników. W ramach spotkań indywidualnych przygotowany zostanie Indywidualny Program Działania.

Data aktualizacji 02.02.2015

Uprzejmie informujemy, iż funkcję Specjalisty ds. pośrednictwa pracy pełni w naszym projekcie p. Barbara Blacha oraz Grażyna Janik. Każdemu uczestnikowi projektu przysługuje 2 h doradztwa indywidualnego, w trakcie którego uczestnik uzyska informację na temat aktualnych ofert stażu. Przewidziano także grupowe spotkania z pracodawcami.
Specjalista ds. pośrednictwa pracy przygotowywać będzie oferty sprofilowane pod konkretnego uczestnika, jego doświadczenie, kwalifikacje i preferencję.
W dniu 27.02.2015r. w godz. 9.00 – 12.00 odbędzie się grupowe spotkanie z pracodawcami dla gr.III - Tarnów

Data aktualizacji 28.01.2015

Szkolenie „Księgowość komputerowa” grupa III Tarnów zakończone W dniu dzisiejszym uczestnicy szkolenia przystąpili do egzaminu z zakresu szkolenia „ Księgowość komputerowa”. Wszyscy zakończyli go z wynikiem pozytywnym.
Gratulujemy i dziękujemy za udział w naszym szkoleniu.

Data aktualizacji 26.01.2015

28.01.2015r. rusza szkolenie „Pracownik ochrony bez licencji” dla gr. V projektu „Nasza Szansa!” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 120 h edukacyjnych i potrwa do 26.02.2015 r. Zajęcia odbywać się będą w Tarnowie przy ulicy Mościckiego 12, w godzinach od 8.30 – 15.00.

Data aktualizacji 05.01.2015

Informujemy, że cały czas można się jeszcze zgłaszać do udziału w projekcie . Trwa nabór do gr.VI – Tarnów na bezpłatne szkolenie „Programista stron z obsługą baz danych” w ramach projektu „Nasza Szansa!” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo zamieszkujące na terenie powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego oraz gorlickiego.

Informację na temat zasad udziału w projekcie można uzyskać telefonicznie, e-mailowo oraz drogą pocztową na adres biura projektu:
Consultor Sp. z o.o.
Biuro projektu „Nasza szansa!”
Ul. Mościckiego 12
33-100 Tarnów

kom: 883 331 412
e-mail: a.jaworska@consultor.pl

Data aktualizacji 22.12.2014

Rusza szkolenie „Przedstawiciel handlowy/Obsługa klienta z elementami fakturowania i obsługą kasy fiskalnej” dla gr. IV projektu „Nasza Szansa!” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie „Przedstawiciel handlowy/Obsługa klienta z elementami fakturowania i obsługą kasy fiskalnej” obejmie 120 h edukacyjnych i potrwa do 22.01.2015 r. Zajęcia odbywać się będą w Limanowej przy ulicy Rynek 18, w godzinach od 9.00 – 15.30.

Data aktualizacji 18.12.2014

Początek grupowych warsztatów aktywizacyjnych dla V grupy - Tarnów ul. Mościckiego 12 - rozpoczynamy grupowe warsztaty aktywizujące realizowanych w ramach kompleksowej usługi doradczej cz. II. Pierwszy z cyklu warsztatów poświęcony będzie „Treningowi interpersonalnemu” . W programie kolejnych spotkań: Warsztaty „każdy inny, wszyscy równi”, warsztat radzenia sobie z stresem oraz autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku. Życzymy wszystkim uczestnikom owocnego udziału w miłej atmosferze.

Data aktualizacji 17.12.2014

Spotkania grupowe - Tarnów, ul. Mościckiego 12 godz. 9.00 początek Warsztatów aktywizujących dla uczestników V grupy projektu „Nasza Szansa!” w ramach kompleksowej usługi doradczej. Warsztaty odbędą się w godzinach 9.00 – 15.30
Cz. I „Rynek pracy i warsztat edukacyjny” cz. II, Warsztat samopoznania”

17.12.2014r. rusza szkolenie „Przedstawiciel handlowy/Obsługa klienta z elementami fakturowania i obsługą kasy fiskalnej” dla gr. II projektu „Nasza Szansa!” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie „Przedstawiciel handlowy/Obsługa klienta z elementami fakturowania i obsługą kasy fiskalnej” obejmie 120 h edukacyjnych i potrwa do 18.01.2015 r. Zajęcia odbywać się będą w Starym Sączu przy ulicy Rynek 18, w godzinach od 9.00 – 15.30.

Data aktualizacji 11.12.2014

Rozpoczynamy spotkania w ramach Indywidualnego Planu Działania dla V grupy - Tarnów, ul. Mościckiego 12 o godz. 9.00 początek cyklu spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu „Nasza Szansa!” w ramach kompleksowej usługi doradczej. Spotkania indywidualne z uczestnikami poprowadzi doradca zawodowy Pani Teresa Waligóra.

Na każdego uczestnika przypadać będzie 3 h zajęć indywidualnych w trakcie których zidentyfikowane zostaną oczekiwania uczestników i wstępne cele zawodowe, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczanie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez uczestników. W ramach spotkań indywidualnych przygotowany zostanie Indywidualny Program Działania.

Spotkania indywidualne potrwają od 11.12.2014 do 16.12.2014 r.

Data aktualizacji 10.12.2014

Rusza szkolenie Księgowość Komputerowa dla gr. III projektu „Nasza Szansa!” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie Księgowość komputerowa obejmie 120 h edukacyjnych i potrwa do 28.01.2015 r. Zajęcia odbywać się będą w Tarnowie przy ulicy Mościckiego 12, w godzinach od 8.30 – 15.00.

Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć, iż osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo zamieszkujące na terenie powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego oraz gorlickiego, mogą cały czas zgłaszać się do udziału w naszym projekcie. Informację na temat zasad udziału w projekcie można uzyskać telefonicznie, e-mailowo oraz drogą pocztową na adres biura projektu: Consultor Sp. z o.o.
Biuro projektu „Nasza szansa!”
Ul. Mościckiego 12
33-100 Tarnów

kom: 883 331 412
e-mail: a.jaworska@consultor.pl

Data aktualizacji 12.11.2014

Początek grupowych warsztatów aktywizacyjnych dla III grupy - Tarnów, ul. Mościckiego 12 - rozpoczynamy grupowe warsztaty aktywizujące realizowanych w ramach kompleksowej usługi doradczej cz. II. Pierwszy z cyklu warsztatów poświęcony będzie „Treningowi interpersonalnemu”. W programie kolejnych spotkań: Warsztaty „każdy inny, wszyscy równi”, warsztat radzenia sobie z stresem oraz autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku. Życzymy wszystkim uczestnikom owocnego udziału w miłej atmosferze.

01.12.2014r. rusza szkolenie Księgowość Komputerowa dla gr. I projektu „Nasza Szansa!” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie Księgowość komputerowa obejmie 120 h edukacyjnych i potrwa do 14.01.2015 r. Zajęcia odbywać się będą w Starym Sączu przy ulicy Dąbrowskiego 6, w godzinach od 9.00 – 15.30.

Data aktualizacji 07.11.2014

Spotkania grupowe - Tarnów, ul. Mościckiego 12 godz. 9.00 początek Warsztatów aktywizujących dla uczestników III grupy projektu „Nasza Szansa!” w ramach kompleksowej usługi doradczej. Warsztaty odbędą się w godzinach 9.00 – 15.30 Cz.I „Rynek pracy i warsztat edukacyjny” cz.II „Warsztat samopoznania”

Data aktualizacji 04.11.2014

Rozpoczynamy spotkania w ramach Indywidualnego Planu Działania dla III grupy - Tarnów, ul. Mościckiego 12 godz. 8.30 początek cyklu spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu „Nasza Szansa!” w ramach kompleksowej usługi doradczej. Spotkania indywidualne z uczestnikami poprowadzi doradca zawodowy Pani Monika Machnik.

Na każdego uczestnika przypadać będzie 3 h zajęć indywidualnych w trakcie których zidentyfikowane zostaną oczekiwania uczestników i wstępne cele zawodowe, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczanie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez uczestników. W ramach spotkań indywidualnych przygotowany zostanie Indywidualny Program Działania.

Spotkania indywidualne potrwają od 04.11.2014 do 06.11.2014 r.

Data aktualizacji 03.11.2014

Rozpoczynamy spotkania w ramach Indywidualnego Planu Działania dla II grupy - Stary Sącz, ul. Rynek 18, godz. 9.00 początek cyklu spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu „Nasza Szansa!” w ramach kompleksowej usługi doradczej. Spotkania indywidualne z uczestnikami poprowadzi doradca zawodowy Pani Klaudia Seidel.

Na każdego uczestnika przypadać będzie 3 h zajęć indywidualnych w trakcie których zidentyfikowane zostaną oczekiwania uczestników i wstępne cele zawodowe, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczanie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez uczestników. W ramach spotkań indywidualnych przygotowany zostanie Indywidualny Program Działania.

Spotkania indywidualne potrwają od 03.11.2014 do 06.11.2014 r.

Data aktualizacji 23.10.2014

Rozpoczynamy spotkania w ramach Indywidualnego Planu Działania dla I grupy - Stary Sącz, ul. Dąbrowskiego 6, godz. 9.00 początek cyklu spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu „Nasza Szansa!” w ramach kompleksowej usługi doradczej. Spotkania indywidualne z uczestnikami poprowadzi doradca zawodowy Pani Izabela Jakubowska.

Na każdego uczestnika przypadać będzie 3 h zajęć indywidualnych w trakcie których zidentyfikowane zostaną oczekiwania uczestników i wstępne cele zawodowe, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczanie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez uczestników. W ramach spotkań indywidualnych przygotowany zostanie Indywidualny Program Działania.

Spotkania indywidualne potrwają od 23.10.2014 do 28.10.2014 r.

Data aktualizacji 02.07.2014

Wystartował projekt "Nasza szansa!". Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego Biura projektu w Tarnowie przy ul. Mościckiego 12, 33 – 100 Tarnów.

Prowadzimy zapisy na bezpłatne szkolenia:

1. Pracownik ochrony (bez licencji) - 120h/gr
2. Programista stron z obsługą baz danych - 120h/gr
3. Przedstawiciel handlowy / Obsługa klienta z elementami fakturowania i obsługą kasy fiskalnej - 120h/gr
4. Księgowość komputerowa - 120h/gr
Serdecznie zapraszamy!